Κρουστικοί υπέρηχοι

Αcoustic Wave Therapy (AWT)

Θεραπεία για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας 

με την χρήση κρουστικών-ακουστικών κυμάτων

Η θεραπεία με την μέθοδο AWT® με το μηχάνημα D-ACTOR® 100 »ultra« χρησιμοποιεί μία radial κεφαλή για να εισάγει ακουστικά κύματα υψηλής ενέργειας στο σώμα του ασθενή με τη μορφή ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας για την θεραπεία κυτταρίτιδας επιπέδου Ι έως ΙΙΙ .

Τα ακουστικά κύματα έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ιατρική με μεγάλη επιτυχία απο το 1980 για τη διάσπαση των λίθων στα νεφρά (ESWL) και από το 1992 για την θεραπεία ορθοπεδικών παθήσεων όπως τενοντίτιδες και μυαλγίες (ESWT).

Ενδείξεις

  • Θεραπεία για την αντιμετώπιση κυταρρίτιδας (επίπεδο I – III)
  • Σύσφιξη μυών και συνδετικών ιστών
  • Εξάλειψη της λεμφικής συμφόρησης
  • Μείωση της περιφέρειας / «slimming»

Περιοχές εφαμογής της μεθόδου AWT®

  • Άνω βραχίονας
  • Κοιλιακή χώρα
  • Περιοχή των γλουτών
  • Μηροί
unknown-1.jpeg