Δερμοδιάγνωση - Observ 520

Δερμοδιάγνωση - Observ 520

Image
Το Observ είναι ένα διαγνωστικό απεικονιστικό σύστημα το 
οποίο αναδεικνύει τη γενικότερη κατάσταση του δέρματος 
και πιο συγκεκριμένα την κατάσταση των βαθύτερων 
δερματικών στρωμάτων, που είναι αόρατα με το γυμνό μάτι. 
Η πατενταρισμένη τεχνολογία πίσω από το Observ είναι 
βασισμένη στον φωτισμό και τον φθορισμό διαφορετικών 
ειδών φωτός του δέρματος του προσώπου. Εντός 30 
λεπτών θα έχετε μία πολύ καθαρή εικόνα της κατάστασης 
του δέρματός σας και θα μπορείτε πλέον να λάβετε την 
ενδεδειγμένη φροντίδα για τις συγκεκριμένες ανάγκες που 
τελικά παρουσιάζει το δέρμα σας.
Image
Image